GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE

GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE


Popularne tagi

Chmura Tagów
Nasze gimnazjum w okresie od 18 maja 2015r. do 15 stycznia 2016r. relizowało zadania przewidywane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła 2015 IVEdycja
Miło nam poinformaować, że w lutym br. otrzymaliśmy certyfikat ww. programu.  Na ten zaszczytny tytuł złożyły się liczne działania całej społeczności szkolnej, która w różych formach i z udziałem wielu osób wywiązała się z założonych wcześniej zadań. 

Bezpieczna Szkoła 2015 IV Edycja

W okresie od 18 maja 2015 r. do 18 lutego 2016 r. (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień) bierzemy udział w programie Bezpieczna szkoła 2015 IV Edycja. Biorąc udział w programie jednocześnie podeszliśmy do konkursu. Zgodnie z zasadami, szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

Organizatorem konkursu jest STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO.

 

 

Gmina TuliszkówSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIESZKOŁA BEZ PRZEMOCYOKE Poznańzdjęciezdjęcie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009  CMS

projektowanie stron www