GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE

GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE


Popularne tagi

Chmura Tagów

Projekt EFS "Równać szanse" w ramch Poddzialania PO KL/9.1.2 rok szkolny 2010/2011

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych"

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki;
 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego rozwijające umiejętności językowe, warsztaty "Jestem przedsiębiorcą", koło zainteresowań "Z matematyka za pan brat", zajęcia rozwijające zainteresowania biologią, geografią, przyrodą "Młodzi Odkrywcy";
 • Zajęcia specjalistyczno - korekcyjne: poradnictwo logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, spotkania terapeutyczne;
 • Doradztwo zawodowe;
 • Spotkania informatyczne "Na przekór stereotypom": promocja postaw równościowych.

Projekt EFS w ramach  Poddziałania PO KL/ 9.1.2 Priorytet IX rok szkolny 2010/2011 oraz 2011/2012

"Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty"

 • Zajęcia pozalekcyjne realizowane w obszarze języka polskiego, matematyki, fizyki, chemi skierowane do 25 uczniów w celu podniesienia wyników egzaminu gimnazjalnego.

Projekt EFS realizowany na zaproszenie Zespołu Szkół Technicznych w Turku PO KL/9.1.2 rok szkolny 2010/2011 oraz 2011/2012

"Mała Politechnika - inżynier potrzebny od zaraz"

 • zajęcia dodatkowe popularno - naukowe z fizyki technicznej i matematyki;
 • zajęcia dodatkowe z mechaniki.

Projekt EFS w ramach PO KL/ 9.1.2 rok szkolny 2012/2013

"Akademia Dobrego Nauczyciela"  - kursy i szkolenia skierowane do nauczycieli

 • Blok I: Rozwijanie i metody kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
 • Blok II: Wykorzystanie technologii IT i ICT w metodach nauczania
 • Blok III: Praca z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych i rozwijanie indywidualnych talentów.

Projekt EFS w ramach PO KL/ 9.1.2 Priorytet IX rok szkolny 2012/2013

"Zagrajmy o Sukces"; wyrównywanie szans uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych

 • zajęcia z języków obcych;
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze;
 • zajęcia sportowo - wychowawcze;
 • zajęcia informatyczne;
 • pomoc psychologiczna.

Projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego EFS w ramach PO KL/9.4  rok szkolny 2013/2014

"Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć"; podniesienie jakości pracy szkoły oraz wsparcie nauczycieli w zakresie poprawy efektów kształcenia, zdobywania wiedzy i umiejętności pracy z uczniem zdolnym, rozwijania kompetencji i uzdolnien uczniów.

 • Kurs "Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela";
 • Kurs "Uczeń zdolny";
 • Kurs "Efekty kształcenia".

 Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej rok szkolny 2013/2014

"Na własne konto" - program edukacji ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej.

 • zajęcia dodatkowe dla uczniów klas II obejmujace kształtowanie postaw przedsiębiorczych, poszerzenie wiedzy ekonomicznej,przekazanie umiejetności świadomego kształtowania swojej ściezki zawodowej, znajomość narzędzi finansowych.

Projekt systemowy Ery Ewaluacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015

"Od badania do działania, czyli 3P - prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole"

 • szkolenia rady pedagogicznej w celu zaplanowania ewaluacji wewnętrznej i wsparcie jej realizacji na trzech poziomach; pracy całej szkoły, zespołów nauczycielskich, poszczególnych nauczycieli;
 • obszar wybrany do ewaluacji: "Wspieranie przez nauczycieli relacji sprzyjających uczeniu się uczniów".
Gmina TuliszkówSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIESZKOŁA BEZ PRZEMOCYOKE Poznańzdjęciezdjęcie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009  CMS

projektowanie stron www