GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE

GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE


Popularne tagi

Chmura Tagów

                                                                                        PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI

UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

W GRZYMISZEWIE 2016/2017

 

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Wybór władz Rady Rodziców

Organizacja pracy szkoły

21.09.2017 r.

Dyrektor

Wychowawcy

Statut Szkoły, WSO, WSO zachowania, harmonogram dowozów szkolnych, program profilaktyki, program wychowawczy, procedury egzaminu gimnazjalnego

2.

Warsztaty dla rodziców/ uczniów.

Na bieżąco (wg potrzeb)

Pedagog szkolny/

psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Poradnictwo rodzinne i prawne z zakresu rozpoznawania i reagowania rodziców na zachowania narkotykowe i alkoholowe młodzieży oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych

3.

Organizacja balu gimnazjalnego –rodzice kl.III

koniec I semestru (dokładny termin do ustalenia)

 

   Wychowawcy

kl. III

Dyrektor

 

4.

Konsultacje indywidualne: rodzic-uczeń-wychowawca

Listopad (godzina do ustalenia z wychowawcą)

Wychowawcy klas

Informacje dotyczące  ocen i zachowania ucznia

5.

Klasyfikacja za I semestr. Podsumowanie organizacji szkoły za I semestr

Wywiadówka podsumowująca I semestr

25.01.2017 r.

 

 

21.02.2017r.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy klas

Wyniki klasyfikacji

6.

Spotkanie z rodzicami uczniów kl.III

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego

06.04.2017 r.

Dyrektor

Wychowawcy klas III

Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

7.

Konsultacje indywidualne: rodzic-uczeń-wychowawca

Kwiecień (godzina do ustalenia z wychowawcą)

Wychowawcy klas

Informacje dotyczące  ocen i zachowania ucznia

Gmina TuliszkówSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIESZKOŁA BEZ PRZEMOCYOKE Poznańzdjęciezdjęcie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009  CMS

projektowanie stron www